FAGKURSET I ETIKK 2019

Fagkurset 2019 blir et etikkurs, slik som det var i år.  Temaet vil være "Etiske dilemma ved livets slutt", og undertema vil bl.a.være forhåndssamtaler/HLR-status, eutanasi, lindrende sedering og dødskriterier ved organdonasjon. Komiteen er i full gang med planleggingen.  Det er enda ikke klart hvem som blir foredragsholdere, og det er heller ikke endelig bestemt om kurset blir over 1 eller 2 dager.

Vi kommer som vanlig til å invitere også andre yrkesgrupper til denne samlingen, slik som psykologer, prester, sykepleier etc.  Så kjenner du noen som du tenker vil være med, så spre budskapet.

Vi kommer selvsagt tilbake med flere detaljer etterhvert.