KATARZYNA VANT I HØYESTERETT

KATARZYNA VANT I HØYESTERETT

I 2015 ble Katarzyna Jachimowicz oppsagt som fastlege i Sauherad kommune i Telemark fordi hun reserverte seg mot å sette inn spiral.  Det har vært en utbredt oppfatning at en spiral kan virke abortivt, og dermed avbryte en begynnene liv.  Katarzyna gjorde avtale med kommunen om at hun skulle få reservere seg.  Etter oppsigelsen gikk hun til sak mot kommunen for usaklig oppsigelse.

Hun har nå vært gjennom tre rettsinstanser.  Hun tapte i tingretten. Hun vant i Lagmannsretten der Den Europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 9 om samvittighetsfrihet ble avgjørende for dommen.  Nå har hun også vunnet i Høyesterett som har erklært oppsigelsen for usaklig fordi de har funnet det dokumentert at avtalen hun inngikk med kommunen var gyldig.  Hun er også tilkjent saksomkostninger for alle tre rettsinstansene samt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter oppsigelsen.

Siden begrunnelsen for Høyesterett handler primært om avtalens gyldighet og ikke konvensjonens artikkel  9 betyr ikke dommen at fastlegeforskriften automatisk kan bli forandret.  Den viser imidlertid at alle legene som måtte bytte jobb på grunn av avtaler om reservasjoner skulle kunne beholde sin gamle jobb, med de reservasjonene de hadde gjort avtale om.

NKLF har vært med Katarzyna hele veien og gitt betydelig støtte, ikke minst økonomisk.  NKLF var også partshjelp i Høyesterett, der dommerne har lagt betydelig vekt på samvittighetsfrihet selv om det ikke har vært utslagsgivende for dommen.  Vi kommer til å være veldig aktive i tiden fremover til å ha dette fokus og bidra til å endre fastlegeforskriften slik at denne samvittighetsfriheten blir ivaretatt.

Og vi sender alle våre gratulasjoner til Katarzyna for hennes seier og hennes mot i hele prosessen.