NASJONALE FELLESSKAP

I flere år nå har vi hatt to nasjonale fellesskap i året:  Inspiratio om våren og Høsbjør-konferansen om høsten.   I år har vi i tillegg helsemisjonskonferansen i Stavanger.  Dette er under planlegging, og vi håper å legge ut programmet ganske snart.  I tillegg til Høsbjør-konferansen og Helsemisjonskonferansen arrangerer studentene sin årlige Hermon-konferansen i oktober. 

Joda, det er liv i NKLF.