Spennende fagkurs: Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen

Rett før Inspiratio 2018 arrangerer NKLF i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen et spennende fagkurs med ovenstående tittel.  På kurset "Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen" fokuseres på å øke legens kunnskap, ferdigheter og trygghet i samtalen om eksistensiell forståelse av sykdom og god helse. 

Kurset er utarbeidet av Syddansk universitet i samarbeid med Den danske legeeforening, på bakgrunn av internasjonal forskning, og danske legers utprøving.  Kurset har fått svært god evaluering fra danske leger.

Hovedforedragsholdere er prof.dr. theol. Niels Christian Hvidt og religionssociolog og post doc.  Elisabeth Assing Hvidt.

Kurset er godkjent for alle kliniske spesialiteter, vi venter fortsatt på godkjennelse fra Almenlegeforeningen.

Du finner kursbrosjyre og link til påmelding her

 Generalforsamling i NKLF 2018

Nå er agendagen, årsrapporter. regnskap og forslag til budsjett klare.

Skal du bli med til verdenskongressen i India?

Det blir arrangert egen India-tur som du kan melde deg på. 16 dager til sammen inkl. kongressen.

Katarzyna vant i Lagmannsretten

Saken er anket til Høyesterett

SPENNENDE FAGKURS

Møte med håp, tro og mening - den eksistensielle samtalen

Skal du bli med til India?

ICMDA's verdenskongress i 2018

VERDENSKONGRESS I INDIA I 2018

Nå nærmer det seg!

Referat fra generalforsamlingen i NKLF

Generalforsamlingen i NKLF ble gjennomført på Soria Moria 5. mars 2017

Sydenham 2-conference

Dette er en konferanse i England i oktober for "junior doctors"

Bønnesirkel fra ICMDA

Det er kommet en nytt bønnebrev fra ICMDA

KURS I SALINE PROSESS I OSLO

Kurset holdes 15. oktober på Lovisenberg Tjestehus i Oslo

Rettssak om samvittighetsfrihet

Katarzyna Jachimowicz er oppsagt fordi hun ikke ønsker å sette inn spiral på sine pasienter, og vil gå til rettssak for å prøve samvittighetsfriheten som en menneskerett

Generalforsamlingen 2016

Nå ligger referatet fra generalforsamlingen 27. februar 2016 på Sorial Moria klar.

NKLF har fått nye vedtekter

NKLF er nå en forening for leger, tannleger, legestudenter og tannlegestudenter

Seminar for unge leger og studenter i Nederland

ICMDA arrangerer seminar for dere studenter og unge leger 1.-3. april i Helvoirt. Det er ikke for sent å melde seg på.

Side 1 av 8. Velg side: