Lokalgruppen Oslo

Kjære medlemmer i Oslogruppa.

 

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 2 Tim 1:7

Velkommen til et nytt semester i Oslogruppa, NKLF. Vårens program starter allerede mandag 5. februar kl 18 med et fellesmøte med Kristen Forening for Helsepersonell (KFH).Sigbjørn Vindheim holder foredrag over temaet «Psykisk helse og Guds ord.» Dette blir en fin anledning til å møte kristne kollegaer som ikke er leger.

Neste post på programmet er en nyvinning. Vi inviterer Oslogruppa og LUKAS (de kristen medisinerstudentene i Oslo) til husmøte hos Anne Gro Rognlien i Møllesvingen 2. Vi håper å knytte nye og gode bånd mellom kristne leger og kristne medisinerstudenter. Men målet er å prøve en litt mer personlig møteform som et husmøte er. 

I mai har vi utfordret Anne Grete Bechensteen, Magnhild Rasmussen og Ingrid Helland fra Barneklinikken, Rikshospitalet til å komme og snakke om temaet «Møte med alvorlig syke barn og deres familier». De har alle tre lang fartstid innenfor henholdsvis barneonkologi og barnenevrologi, og deler av sine opplevelser og erfaringer.

Oslogruppa NKLF har flere ganger før støttet en kristen, nepali lege anbefalt av Erik Bøhler, slik at legen kan reise på konferansen for misjonsleger i Thailand. Vi er bedt om å støtte med kr 9000, og de som ønsker å bidra kan betale inn til Oslogruppas konto på kontonr. 50820652301, Oslogruppa NKLF, Storgata 10b, 0155 Oslo.

 

Vi skulle gjerne vært en til i styret. Noen som vil?

Guds fred, hilsen Oslogruppa v/Rannveig, Reidar og Anne Gro

 

Vårsemesterprogram 2019

 

Tirsdag 5. februar kl. 18.00
Misjonssalen, Tullinsgt. 4
«Psykisk helse og Guds ord»
Dette blir et fellesmøte med Forening for kristent helsepersonell (KFH). Møtet begynner med baguetter kl 18. Vernepleier Sigbjørn Vindheim holder foredrag over temaet i 2 bolker, og mellom bolkene blir det pause med kaffe, kake og sosialt samvær. Pris kr 50 pr person. Påmelding til anne.gro.rognlien@gmail.com innen 1. februar.

<<<<< o0o >>>>>

Inspiratio 1.-3. mars
Soria Moria
«Se det mennesket»
Hovedbidragsytere: Per Arne Dahl, Knut Tveitereid, Hans Fredrik Dahl, og Jacob Jorem. Mer informasjon på www.nklf.no Påmeldingsfrist 1. februar.

<<<<< o0o >>>>>

Torsdag 28. mars kl 19
Husmøte sammen med LUKAS hjemme hos Anne Gro Rognlien i Møllesvingen 2
Vi har invitert LUKAS, de kristne medisinerstudentene i Oslo, til et fellesmøte hjemme hos Anne Gro. Målet er å knytte kontakter på tvers og bli bedre kjent. Det sosiale står i fokus, men det vil også bli lagt opp til en samtale over et tema. Møt opp og bli kjent med morgensdagens kristne leger.

<<<<< o0o >>>>>

Torsdag 23. mai kl 19
sted annonseres på mail

«Møte med alvorlig syke barn og deres familier»
Vi har utfordret barneonkolog Anne Grete Bechensteen, og barnenevrologene Magnhild Rasmussen og Ingrid Helland fra Rikshospitalet til å dele med oss om deres erfaring innenfor dette utfordrende temaet.

<<<<< o0o >>>>>

 

 

  • Kontaktinformasjon Ledergruppa: 

  • Anne Gro Wesenberg Rognlien (leder)
    • 99253457   //   anne.gro.rognlien@gmail.com
  • Rannveig Bremer Fjær (nestleder)
  • Reidar Mikael Mysen (webansvarlig)
    • 98488733   //   r_mysen@hotmail.com