Lokalgruppen Oslo

 

Kjære Kollega!

Velkommen til høstsemesteret 2017!

 

"Jeg er Herren din Gud som lærer deg å gjøre det som er til gagn og fører deg på den vei du skal gå."

-Jes 48.17.   

 

    Denne sommeren har veien gått til Ukraina, dette fruktbare landet som er blitt kalt Europas kornkammer. Alt synes å trives her. De deiligste grønsaker og frukter plukkes rett inn fra hagen. Men landets lidelseshistorie er lang. Fattigdom og alkoholisme er ødeleggende for helse og livsglede. Heldigvis opplevde vi mye som gav håp. Mange kunne vitne om sterke frelsesopplevelser og et nytt liv fridd fra rus og fattigdom.

    Min interesse ble fanget da vi ved ankomst Kiev kjørte forbi Babi Jar, en kløft i utkanten av byen. Jeg kom nylig over en bok om dette stedet som skjuler en mørk hemmelighet. Tore Strømøy kom på sporet av en norsk kvinne som hevdet å være den eneste overlevende herfra. Her ble alle ukrainske jøder samlet under 2. verdenskrig, skutt og dyttet ned i kløften, ca 200 000 i antall.

    Vi besøkte også et minnesmerket og museum etter sultkatastrofen i Ukraina i 1932-33. Det viste seg å være en menneskeskapt katastrofe der Stalin sendte sine soldater for å transportere alt korn fra Ukraina til områder i Russland som var rammet av tørke. Mer enn 10, noen hevder 20 millioner, døde av sult.

    På høstens første møte, tirsdag 29 august hører vi også om en katastrofe. Vi får besøk av Kristin og Erik Bøhler som oppholdt seg i Nepal også da jordskjelvet rammet for over et år siden. De forteller fra sitt virke som viser hvordan helse og misjon går hånd i hånd. «Helse og misjon i Nepal. – Ektepar i trofast tjeneste,» har vi kalt deres bidrag.

    Torsdag 28 oktober kommer urolog Håkon Tveter som har gjort seg bemerket med sin bok «Livets mysterier,» som omhandler intelligent design.

    Til vårt adventsmøte fredag 1.desember har vi invitert Alv Magnus, tidligere leder av Ungdom i Oppdrag. Han har skrevet bok om Hans Nielsen Hauge og hans virke og er levende opptatt av vekkelse i vår tid. Hva kan vi lære av Hans Nielsen Hauge i så måte? 

 

 Anne Gro Wesenberg Rognlien          Rannveig Bremer Fjær          Reidar Mikael Mysen

 

Bønneemner:

 • Generalsekretær Magnar Kleiven
 • Ny student-koordinator Abigail Onsrud og Misjons-koordinator Sveinung Djupedal
 • Styreleder Ingvild Rogne, sentralstyret og etikkgruppa
 • At en til melder seg til å være med i styret i Oslogruppa

 

Høstsemesterprogram 2017

 

«Helse og misjon i Nepal- Ekteparet Erik og Kristin

Bøhler i trofast tjeneste»

Tirsdag 29. august kl. 19.00

 • Erik og Kristin Bøhler er trofaste utsendinger for Normisjon i Okhaldhonga, Nepal. De kommer for å snakke om arbeidet sitt der, som mange i Oslogruppa er med og støtter.

 • Møtet blir holdt hjemme hos Grete og Jørund Asle Holme i Kurlandslia 8, Lørenskog. Enkleste transport er med buss 418 fra bussterminalen kl 18.04 eller 18.19 til Sanbekkhallen. Pga bevertning ønskes uforpliktende påmelding til mobil 47856621 (Grete) eller 90982803 (Jørund Asle) innen søndag 27.august.

 • Husk kontanter til kollekt til Okhaldhunga for dem som ønsker å støtte arbeidet.


 

«Mål og grenser for morgendagens helsetjeneste- Etikk

og verdigrunnlag i en post-kristen tidsalder"

Høsbjørkonferansen 27.-29.oktober på Høsbjør

 • Kun plass til 100 stk, så meld dere på.

 • Påmeldingsfrist 25.9.17

 • Mer informasjon på www.Nklf.no


 

"Livets mysterium- om intelligente årsaker i Naturen"

Torsdag 2. november kl 19.00: i Peisestua/Ungdomssalen, Tullinsgt. 4

 • Urolog Kjell Tveter har skrevet bok om Intelligent design og kommer til oss for å fortelle om boken og sine tanker om temaet.


 

«Du i verden- Misjonshelsetjeneste i en ny tid»

Helsemisjonskonferansen 24.-26.november På Hotell Victoria i Stavanger

 • Påmeldingsfrist 15.oktober

 • Mer informasjon på www.Nklf.no


 

«Vekkelse i vår tid- Hva har Hans Nielsen Hauge å lære

oss?»

Fredag 1. desember kl. 18.00 på Gjestehuset Lovisenberg

 • Alv Magnus, mangeårig leder i Ungdom i Oppdrag har skrevet bok om Hans Nielsen Hauge, og gjester oss og holder foredrag.

 • Pris 500 kr pr person. Bindende påmelding til Anne Gro W. Rognlien på mail anne.gro.rognlien@gmail.com eller mobil 99253457 innen 26.november.

 • Betaling til Kontonummer: 50820652301 Oslogruppa Norges Kristelige Legeforening, Storgata 10b, 0155 Oslo.

 

 

 • Kontaktinformasjon Ledergruppa: 

 • Anne Gro Wesenberg Rognlien (leder)
  • 99253457   //   anne.gro.rognlien@gmail.com
 • Rannveig Bremer Fjær (nestleder)
  • 22302652 / 45847347   //   gracebremo@yahoo.no
 • Reidar Mikael Mysen (webansvarlig)
  • 98488733   //   r_mysen@hotmail.com