Rettssak om samvittighetsfrihet

Katarzyna Jachimowicz ble ansatt som fastlege i Sauherad kommune i 2011 og fikk en muntlig avtale med kommunen om at hun ikke måtte henvise pasienter til abort eller sette inn spiraler.  Etter at henvisningsplikten for abort falt bort i 2015 er det nå kun ønske om å reservere seg mot å sette inn spiral som står igjen.  Etter at myndighetene har klart sagt fra at det ikke er anledning for fastleger å reservere seg av samvittighetsgrunner ble hun oppsagt fra sin stilling i desember 2015.  Hun ønsker nå å gå til rettssak for å prøve samvittighetsfriheten som en menneskerett ut fra Den Europeiske Menneskerettskonvensjon artikkel 9 som sier:

«Art 9.  Tanke-, samvittighets-  og religionsfrihet

  1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat  å gi uttrykk for sin religion  eller   overbevisning,  ved tilbedelse,  undervisningpraksis og etterleve/le.
  2. . Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slik begrensninger  som er foreskrevet  ved lov og er nødvendige  i et demokratisk   samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for a beskytte  andres rettigheter og friheter.»

Norges Kristelige Legeforening har støttet henne i denne saken fra første stund, og har også finansiert en prosessrisikovurdering som er utarbeidet av advokat Håkon Bleken, som vil representere henne i saken.  En prosessrisikovurdering er et juridisk dokument som sier noe om at det er noen hensikt i å gå til rettsak.  Konklusjonen i dette dokumentet er at denne saken egner seg svært godt til en slik rettsak.      

Nå er det klart for stevning.  Denne vil ikke bli sendt før det er samlet inn nok penger til å gjennomføre rettssaken.  NKLF bidrar i å skape et nettverk for en slik innsamling.  Dersom du ønsker å bidra er kontonummeret:

7874.05.30436

Det er skrevet et brev til alle medlemmene om saken der vi vektlegger at saken ikke dreier seg om for eller imot spiral, men for eller imot samvittighetsfrihet.  Dette brevet kan du lese her. 

En spiral kan virke ved at den hindrer et befruktet egg i å feste seg til livmoren. Morten Magelssen har skrevet en orientering om det som du kan lese på hans hjemmeside www.norvegicus.no eller du kan lese den her.

Det har også vært noen artikler i pressen om dette.

En artikkel sto i Telemark Arbeiderblad, og den kan du lese her.

En annen artikkel sto Vårt Land del 1 og del 2