"Spor av tro i medisin"

Fredag 26. februar 2016, samme dag som Inspiratio, arrangerer NKLF kurset "Spor av tro i medisin".  Kursprogrammet har følgende beskrivelse av kurset:'

Mennesket har fra starten av sin eksistens knyttet religiøs tro og gudsdyrkelse til sin helse og forståelse av sykdom og helbredelse.  Hvilken kunnskap finnes om forholdet tro og helse?  Hvordan kan leger og helsevesen forholde seg til stadig ny kunnskap på området?

Det er søkt legeforeningen om godkjenning for alle spesialiteter. Påmeldingsfristen er allerede 1. februar, så hiv deg på, og spre budskapet om kurset til kolleger som du tenker kan være interessert.  Programmet er revidert med ny foredragsholder, og det reviderte programmet finner du her:  Revidert brosjyre.