Studenter Bergen

 

Om oss

KRIMS - Kristne Medisinstudenter- i Bergen er en uformell, tverrkirkelig forening som er ledet av en gruppe frivillige studenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Gjennom ulike arrangementer arbeider vi for å styrke og utruste våre medstudenter til de utfordringene som vil møte oss i studietiden og i yrkeslivet. Vi ønsker at KRIMS kan være en kanal Gud kan bruke for å bevare og styrke studenters tro slik at den kan holde livet ut. KRIMS er også et samlingspunkt for kristne studenter på fakultetet, og vi legger for rette for et sosialt og inkluderende trosfellesskap i hverdagen. I tillegg legger KRIMS Bergen vekt på Lege-student-grupper med undervisning og samtale rundt problemstillinger i skjæringspunktet mellom fag og tro. Med dette ønsker vi at studenter vil bli bedre rustet til å takle etiske utfordringer i legeyrket.

Aktivitetene som skjer i regi av KRIMS Bergen er i hovedsak Lege-student-grupper, ukentlige bønnemøter og sosiale arrangement som spillekvelder og hyttetur. I starten og slutten av semestrene fokuserer vi på det sosiale og bygger opp det relasjonelle slik at studentene føler seg inkludert og ivaretatt. Imellom disse arrangementene blir det to-tre lege-student-grupper i semesteret. Gjennom alle KRIMS-samlingene starter vi med lovsang og andakt for å sette riktig fokus for disse kveldene. Det er alltid godt å kunne samles å rette fokus på han som er redningen og grunnen til at vi samles.

Vi er tilknyttet Norges kristelige legeforening (NKLF) og er helt nøytrale i forhold til menighet og kirkeretning. Vi har medlemmer fra alle kull på medisin og har i år offisielt åpnet opp for odontologistudenter.

 

Oppdatering 2016/2017:

Rekrutteringen av nye studenter overgikk all forventning i høst. På oppstartssamlingen til KRIMS i August var det 50 glade studenter samlet i en noe overfylt stue. Det nåværende styret mener ganske sikkert at dette var ny rekord for antall mennesker på en KRIMS-samling her i Bergen. Dette er vi veldig fornøyde med og vi ser at mange nye studenter er interessert i å være med videre. Vi startet opp med konseptet ¨Middag for 5¨ hvor to studenter fra klinikken (3.-6. Kull) inviterte tre studenter fra pre-klinikken (1. og 2. Kull) hjem på middag. Dette har det vært stor interesse for – over 40 påmeldte medisin-og odontologistudenter- og hele åtte koselige grupper møttes for en sosial middag på tvers av kull og studieretning. Høsten har ellers vært fyllt med hyttetur, Konferansen, lege-student-grupper, bønnemøter og juleavslutning. 

Vi startet vårsemesteret med spillkveld 09.01 der 40 gamle og nye studenter møtte opp til andakt, lovsang, spill og sosialt samvær. Vi gleder oss til mye spennende i løpet av våren!

 

Kontakt

Nettside: http://krimsb.blogspot.no/

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/2354651601/

(trykk på Join)

E-post: krimsbergen@gmail.com

Leder for KRIMS Bergen er Ragnhild Sørbøen Halvåg

Vårsemesteret for KRIMS Bergen finner du her

Dersom du ønsker å lese Krims Bergens årsmelding for 2015 kan du finne den her.