Studenter Oslo

Lukas er NKLF's studentgruppe på Universitetet i Oslo. De har mange aktiviteter som de vil presentere etter hvert. Denne siden er nok mest egnet for at NKLF's andre medlemmer skal følge med på hva Lukas gjør og bli inspirert av det. Lukas' egne medlemmer kommuniserer mer på andre sosiale medier. Leder i Lukas er Olav Søvik Eken.

Dersom du ønsker å lese Lukas' årsmelding for 2015 kan du finne den her, semesterrapporten for våren 2016 finner du her.

Her finner du høstens program for Lukas og mer informasjon

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med foreningen? Send en e-post

Vi har også laget en semesterrapport for våren 2015.  Den finner du her