VALG PÅ GENERALFORSAMLINGEN 2019

Valgkomiteens arbeid inn mot Generalforsamlingen 2019 er i gang og vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med nominasjoner til aktuelle styrekandidater. Spesielt ønsker vi å få inn forslag til aktuelle tannleger. Vi oppfordrer også medlemmer som er interessert til å ta direkte kontakt med valgkomiteen: 
 
Mvh valgkomiteen v/ Ingrid Marie Husby Hollund (Molde), Bjarte Onsrud (Hamar), Stig Heskestad (Bryne) og Cecilie Lund Vestergaard (Trondheim)