Forum for helsepersonell i utviklingsland

 

I samarbeid med Norges Kristelige Legeforening og Stiftelsen Tesfa vil vi nå forsøke å starte opp et forum for kontakt mellom helsepersonell i utviklingsland og hjemme. Forumet er lagt ut på internett adressen www.tesfa-hope.org/forum.

Vi inviterer dere alle til å bli med på forumet, og for dem som ønsker det er det muligheter for å få et særlig ansvar for ulike kategorier.

Vi ber også om at dere opplyser om dette forumet til dem i som er i arbeid ute, både nasjonale og utenlandske helsearbeidere, som kunne ha nytte av dette. 

Forumet er t i oppstartsfasen, og vi håper at dette kan bli et nyttig verktøy til kontakt mellom helsearbeidere ut og hjemme til beste for helsemisjons arbeidet.