Body of Cooperation, Nordic

Body of Cooperation Nordic ble etablert våren 2015.  Det er en uformelt organ der to representanter fra NKLF's søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland og selvsagt Norge  kommer sammen for å drøfte om vi kan samarbeide om temaer som vi er opptatt av.  Vi forsøker å legge opp til en samling i året.  Det første året var Johan Semby fra Sverige leder for rådet, nå er det generalsekretær Magnar Kleiven fra Norge.  Det første navnet var CMDA Nordic, men vi fant ut dette måtte endres fordi det ikke er et formelt organ innen ICMDA-fellesskapet.

På det første møtet ble vi enige om å forsøke å jobbe sammen om temaene studentarbeid, misjon og etikk.  Kontaktpersonene innen hvert land er bedt om å etablere kontakt for å utveksle erfaringer og synspunkter.

Det foreligger et referat fra det første møtet i 2015 som du kan finne her.  Det har ikke lykkes å arrangere noe møte i 2016 enda, men vi forsøker å få til dette på ettersommeren/høsten.