Nytt fra nettverket

Velg kategorien aktuelt for å se oversikt over nyhetssaker fra nettverket.

Du må være innlogget for å se alt innholdet i denne kategorien. Så lenge du ikke er innlogget vil du bare kunne se noen av nyhetene.
Regional ICMDA-konferanse for Øst-Afrika den 9 des til 11 des 2016

ICMDA-Konferanse for Kenya, Rwanda, Burundi, S.-Sudan, Etiopia og Tanzania

Professor i CMDA-Kenya får pris for HiV/Aids forebyggende arbeid

Den kenyanske professoren Elizabeth Bukusi har fått - 2015 Biomedical HIV Prevention Forum Distinguished Scholar Award- for hennes betydelige innsats i forsking og utvikling av biomedisinsk HIV forebyggende arbeid i Afrika

I følge The Lancet et av de store mysteriene i global helse

Hva ligger bak den "uvanlige sukessen" men også utfordringene som ligger foran mens Bangladesh beveger seg mot universell helse dekning? Hva ligger bak en eksepsjonell bedring i barneoverlevelse, forventet livslengde, vaksinasjons dekning og tuberkulose kontroll i Bangladesh, til tross for lave budsjetter, et svakt helsesystem og stor fattigdom?

7 millioner barn får selv barn

Hvert år fødes 7, 3 millioner barn av mødre under 18 år. – Barn under 14 år føder to millioner barn i året. Farene for at de unge mødrene dør eller får store fødselsskader som eksempelvis fistel er dobbelt så store når mødrene er så unge. Risikoen for spedbarna er også mye større. Og de kan ofte ikke velge om de vil ha barn, når de vil ha barn og med hvem de skal få barn,

Seier for bistand i budsjettet for 2014

KRF og Knut Arild Hareide (KrF) har fått igjennom en styrking av 2014-budsjettets sosiale profil, med vekt på tiltak for de aller svakeste både i Norge og internasjonalt. Den norske bistanden er igjen tilbake på 1 prosent av BNI.

Afrikas barn får det stadig bedre

Barnedødeligheten har gått dramatisk ned i Afrika. Det er likevel langt igjen før barn er sikret en god oppvekst i mange afrikanske land.

Globale helseutfordringer etter 2015

Spennende video forelesning med Hans Rosling på Global Health - beyond 2015

Mødregrupper på grasrota kan halvere mødre dødlighet

Mødregrupper kan dramatisk redusere antallet døde både mødre og nyfødte i noen av verdens fattigste samfunn i følge en ny meta analyse i The Lancet. Se video eller les orginalartikkelen.

Side 1 av 7. Velg side: