Visjoner og strategi - NKLF mot 2020

Sentralstyret i NKLF har i desember 2015 vedtatt visjons- og strategidokumentet som skal gjelde i perioden 2016-2020.

Inter Medicos presenterte visjons- og strategidokumentet for perioden 2011-2015 i nr 1/2011 og det tilsvarende dokumentet for perioden 2016-2020 i Inter Medicos nr.2/ 2016.  

Vi er i nå gang med å forberede arbeidet for å lage et nytt visjonsdokument for perioden 2021-2025 som vil bli presentert før generalforsamingen 2021. 


Visjons- og strategidokument 2016-2020 (pdf).