INTER MEDICOS NR. 2/2021

Nå er det andre nummeret av Inter Medcos 2021 kommet. Vi minner igjen på at vi senere skal ta stilling til om vi i fremtiden skal gi ut disse digitalt, eller i  papirutgave, eller begge deler. Det er viktig at du gir tilbakemelding om hva du ønsker.

Inter Medicos nr 2/21 finner du her