Studentboom i Okhaldunga

Studentboom i Okhaldunga

Av Erik Bøhler, fra Okhaldunga times:


Studentboom


Igjen har vi besøk av norske medisinerstudenter. De er her mest for å bli kjent med liv og
helsearbeid i et land som er så forskjellig fra Norge. Den beste måten å få til det på, er å gjøre
en undersøkelse rundt et tema, og så presentere det de har funnet for oss som jobber her før de
reiser hjem, og skrive ut resultatene som en liten vitenskapelig studie.
To av de som er her nå undersøker folks holdninger til å føde på sykehus. To andre intervjuer pasienter som har vært
på poliklinikken vår om hva de er fornøyde og misfornøyde med, og kartlegger hvor det er
mest kødannelse og flaksehalser i systemet vårt.


Lina og Tore gjør sin studie i kølivet på Okhaldhunga
sykehus. Her tar de temperaturen på trivsel og frustrasjoner
når 175 pasienter skal igjennom flaskehalsen for å betale
sin regning en dag.- Mens andre studenter står i kø inn til operasjonsstua:
.. for å komme inn og se på under en
operasjon må de ta på seg sterile kapper
med knepping bak. Det er teamarbeid!Trening i praktisk doktorarbeid:
Marte setter på plass et brudd
mens sterke karer drar i hver sin
ende av pasientens arm. Pasienten
er i narkose!