Inter Medicos

Artikler fra tidligere utgaver finner du i menyen til venstre.

Inter Medicos (IM) ble stiftet på 1950-tallet og ble på mange vis Norges første medisinsk-etiske tidsskrift. Spaltene var åpne for ulike studenters og legers etiske oppfatninger. IM fortsatte en rekke år være unik omkring den etiske bevissthet i et helsevesen som neglisjerte dette tema.

I dag står ikke IM lenger aleine når det gjelder omtalen av etiske temaer etter den bioetikk-vårflommen som kom på slutten av 1970-tallet. IM står imidlertid også i dag nokså alene i vinklingen av en del stoff: Bladets agenda er at et tema ikke bare skal behandles på flere sider men også fra flere sider – om nødvendig også fra de upopulære. Det angis som politisk korrekt i dag med åpenhet og mangfold, fritt for tabuer, men det er påfallende hvor dogmatisk temaer som menneskeverd, livets opprinnelse og samliv blir dosert av de som spiller samtidens offisielle melodier. Samfunnet, uansett hvor åpent det selv kaller seg, synes ikke alltid å ønske en mangedimensjonal genuin refleksjon og synes heller ikke alltid å ha et ønske om å bli plaget av for mye empiri. Innflytelsesrike medier har gjort virkelighetsforståelsen lett for seg ved å utdefinere grupper av tenkende mennesker som "fordomsfulle", uten å være villige til å la sine egne “progressive” meninger bli utfordret. Etiske budskap skal ikke knebles, og IM skal la seg selv utfordre av andres gode begrunnelser. IM har et hjerte for misjon og  internasjonalt helse-arbeid og gitt ut en rekke tema-numre om dette og har en ambisjon om å presentere dette stoffet nesten like spennende som arbeidet oppleves i felten.

Ulike fag-etiske perspektiver må veldig gjerne bli formulert og diskutert entusiastisk i IM. Bladet er ikke et tradisjonelt medlemsblad men er åpent for nyheter fra NKLF lokalt og studentarbeidet. IM har også som fokus studenter som kobler livssynet til yrkesvalget: kristne skal ha og være et hode og ikke bare en hale til andre. IM ønsker å leve videre ved å levere bevisste sider som kan engasjere rundt medmenneskers tro, verdivalg og fag.

Inter Medicos utgis 4 ganger i året til abonnenter og medlemmer av NKLF.
Et abonnement koster 150 kr. i året. Redaksjonen består av Torfinn Hynnekleiv og Tove Grønlund. For henvendelser, kontakt Toves mobil, 99501519, eller e-post: tove@gronlund.info.