Gaver

NKLF mottar ikke statlig støtte. Organisasjonen baserer seg på medlemskontingent og gaver fra medlemmene og andre. Vi er derfor takknemlige for alle som vil støtte arbeidet. Gaver kan gis til Organisasjonen som helhet, eller til mer spesifiserte funksjoner.

Nedenfor følger de ulike kontonummer eventuelle gaver kan overføres til:

NKLF                   
7874.05.30428

Misjonsfondet     
7874.05.30401

Studentarbeidet  
5010.05.58758

For å få et stabilt regnskap og budsjett, er det best for oss om du gir et lite beløp fast i måneden, fremfor et engangsbeløp, men vi er selvfølgelig glade for alle gaver. Vi vil anbefale deg å bli fast giver. Skjema for avtalegiro finner du her (PDF, for utskrift). Du kan eventuelt sende en mail til sekretariatet.  Mailadresse er post@nklf.no