Studenter Bergen

 

Om oss

KRIMS (Kristne tannlege- og medisinstudenter) i Bergen er en uformell, tverrkirkelig forening som er ledet av en gruppe frivillige studenter ved Det medisinske fakultet. Gjennom ulike arrangementer arbeider vi for å styrke og utruste våre medstudenter til de utfordringene som vil møte oss i studietiden og i yrkeslivet. Vi ønsker at KRIMS kan være en kanal Gud kan bruke for å bevare og styrke studenters tro slik at den kan holde livet ut. KRIMS er også et samlingspunkt for kristne studenter på fakultetet, og vi legger for rette for et sosialt og inkluderende trosfellesskap i hverdagen. I tillegg legger KRIMS Bergen vekt på temakvelder med undervisning og samtale rundt problemstillinger i skjæringspunktet mellom fag og tro. Med dette ønsker vi at studenter vil bli bedre rustet til å takle etiske utfordringer i legeyrket.

Aktivitetene som skjer i regi av KRIMS Bergen er i hovedsak temakvelder hvor vi inviterer en lege eller tannlege, ukentlige bønnemøter og sosiale arrangement som spillekvelder og hyttetur. I starten og slutten av semestrene fokuserer vi på det sosiale og bygger opp det relasjonelle slik at studentene føler seg inkludert og ivaretatt. Imellom disse arrangementene blir det to-tre temakvelder i semesteret. Gjennom alle KRIMS-samlingene starter vi med lovsang og andakt for å sette riktig fokus for disse kveldene. Det er alltid godt å kunne samles å rette fokus på han som er redningen og grunnen til at vi samles. Vi arrangerer også en årlig "Nepalkveld" med amerikansk auksjon til inntekt for studentarbeidet vårt i Nepal.

Vi er tilknyttet Norges kristelige legeforening (NKLF) og er helt nøytrale i forhold til menighet og kirkeretning.

Kontakt

Nettside: http://krimsb.blogspot.no/ - her legger vi ut semesterplaner og årsrapportene våre.

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/2354651601/ - her legger vi ut semesteroplaner og arrangementene vi arrangerer.

(trykk på Join)

E-post: krimsbergen@gmail.com

Leder for KRIMS Bergen er Ingvild Miklegard