Helsemisjon og bistandsarbeid noe for deg?

Det er aldri for sent eller for tidlig å tenke på helsemisjon! Enten du er ung, spesialist, senior eller pensjonist: Du trengs og din kompetanse er uvurderlig! I den 3 verden opplever mange helsearbeidere å virkelig få bety en forskjell. Overlegepermisjon er også en gylden anledning til å gjøre noe ute. Mange opplever at det å reise ut og se, om det bare er for noen uker, gjør noe med en og gir inspirasjon og lyst til nye oppdrag.

Å være med i misjonsnettverket  er gratis og uforpliktende. Det innebærer mellom annet at du vil få tilsendt e-post med nyttig informasjon om hva som rører seg innenfor helsemisjon og bistand, inspirerende historier fra kollegaer ute, bokanmeldelser, linketips, presentasjon av utreisemuligheter, organisasjoner og ledige stillinger, oversikt over relevante kurs og happenings samt tilgang til passordbeskyttet hjemmeside med  ressurser.

Mange begynner på studiene med engasjement og idealisme, men opplever dessverre gjennom ett langt studium og etterfølgende travel jobb, først som turnuslege og senere assistentlege, at det er lett å miste denne gløden. I et felleskap kan vi oppmuntre hverandre, få impulser og holde ved like gløden. Unge leger og medisinstudenter kan lære mye og tilegne seg verdifull kompetanse ute som de også vil ha stor nytte av hjemme. Særoppgaveskriving og forskning er også muligheter. NKLF ønsker å lage et nettverk av studenter, leger og seniorer som er interessert i misjon og har ansatt en misjonskoordinator i 25% stilling. Ved å bli med i ett slikt nettverk kan DU få viktig informasjon om hva som rører seg ute og hjemme, få tilbud om seminarer, spennende brev og fortellinger fra helsemisjonærer, litteraturanbefalinger, tips og råd, bli inspirert og få nye impulser.

Misjonsnettverket er åpen for alle kristne helsearbeidere og er ikke bare for leger.Det samme er arrangementene som Helsemisjonsnettverket arrangerer og sendebasen/rådgviningstjenesten vi har i sammarbeid med Tent

På dette nettstedet kan du se alt fra litteraturanbefalinger, filmer, nyheter, reisebrev, tips, hospiteringsmuligheter, jobb muligheter og bistandsnytt....

 

 

I følge WHO mangler verden over fire millioner heleserarbeidere bare for å dekke de mest akutte behovene.

Bare èn prosent av de samlede ressursene som går til helsestell i verden, blir brukt i Afrika.

Dette til tross for at kontinentet nå sliter med 24% av den samlede sykdomsbyrden.

Hvert år dør en halv million kvinner i forbindelse med graviditet og fødsel.

Mer enn 10 millioner blir skadet for livet.
I løpet av livet vil hver syvende kvinne i Niger dø i forbindelse med graviditet/fødsel.

Nesten 11 millioner barn under fem år dør hvert år, det vil si ca. 30 000 barn om dagen.

Hver eneste dag blir 1500 barn under 15 år smitteav HIV